Samling: Couto Portugal

Couto, SA

Det var 1918 som företaget Flôres e Couto var född i Porto,    som år senare (1931) blev känd som  Couto, Lda.  Det är vid denna tidpunkt som företagsledningen blir det enda ansvaret för Alberto Ferreira do Couto.

År 1932 skapade Alberto Ferreira Couto, med hjälp av en tandläkervän,  "Medicinal Couto Paste"  för att bekämpa tandköttsproblemen som orsakades av syfilis. Och så är det  "Medicinal Pasta Couto"  blir snabbt i företagets mest kända produkt.

1 produkten